کلیدواژه‌ها = میگو
تاثیر تور ترال میگو گیر بر زیست بوم دریایی،مشکلات و راه حل های پیشنهادی

دوره 6، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 45-51

مهرزاد کشاورزی فرد؛ مسلم شریفی نیا؛ غلام مرادی؛ علی مبرزی


ضوابط و معیارهای مدیریت پرورش میگو-محل و موقعیت، زمین و تاسیسات

دوره 6، شماره 1، مهر 1400، صفحه 14-19

فریبرز احتشامی؛ عقیل دشتیان نسب


ضوابط و معیارهای مدیریت بهداشتی مراکز مولدسازی میگو

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 43-48

سید رضا سید مرتضایی؛ عباس متین فر؛ بابک قائدنیا؛ محمود حافظیه؛ منصور شریفیان


پرورش متراکم میگو در سیستم بیوفلاک

دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 10-17

مهدی نادری کوشک؛ بابک قائدنیا؛ اکبر عباس زاده


افزایش سودآوری اقتصادی پرورش میگو با استفاده از پروبیوتیک ها

دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 18-24

وحید یگانه؛ علی قوام پور؛ قاسم غریبی؛ سمیرا مبارکی


اهمیت مطالعات آسیب شناسی در تشخیص بیماریهای میگو

دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 25-27

محمد علی نظاری؛ محمد خلیل پذیر؛ وحید یگانه؛ اشکان اژدری؛ احترام محمدی


پیشگیری از بروز بیماری در میگو با استفاده از مکمل‌های خوراکی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 37-42

محمد خلیل پذیر؛ اشکان اژدری؛ احترام محمدی؛ محمد علی نظاری


تکثیر و پرورش میگو در ایران و چشم انداز آینده صنعت

دوره 4، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 4-8

حسینعلی عبدالحی


شناسایی صیدگاه های بالقوه میگو در آبهای استان بوشهر با استفاده اطلاعات ماهواره ای

دوره 4، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 33-36

خسرو آئین جمشید؛ خسرو فاضل پور؛ غلام مرادی؛ مهنار ربانی ها


مدیریت تغذیه و اثر آن بر کیفیت آب مزارع پرورش میگو

دوره 1، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 4-7

علیرضا قائدی؛ اسماعیل کاظمی


عوامل مؤثر بر بروز عارضه سر قرمزی میگو

دوره 1، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 8-12

خسرو آئین جمشید؛ آرش حق شناس


بررسی بیماری‌های مهم و ویرانگر صنعت میگو

دوره 1، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 13-20

علیرضا قائدی؛ رقیه محمودی؛ اسماعیل کاظمی؛ سید عبدالمجید حسینی


بیماری لکه سفید و راه های پیشگیری از آن

دوره 1، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 4-7

عقیل دشتیان نسب


اهمیت مدیریت غذادهی در پرورش میگو

دوره 1، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 8-11

محمد علی نظاری


پرورش میگو با سیستم بیوفلاک

دوره 1، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 12-15

زکریا عبدی راد