راهنمای نویسندگان

 

دستورالعمل نگارش مقاله

 مجله ترویجی میگو و سخت پوستان

 

 تاکید مسئولین مجله بر انتشار یافته‌های کاربردی و قابل ترویج در صحنه تولید است لذا به نویسندگان محترم توصیه می شود مقالات علمی -پژوهشی را به مجلات تخصصی ارسال فرمایند. 

مشخصات و ویژگی های مقاله ترویجی
- مطالب تا حد ممکن کوتاه تهیه شده و از ارائه عبارات نامرتبط یا فرمول‌های علمی پرهیز شود.
- از به‌کارگیری اصطلاحات فنی و تخصصی که برای جامعه بهره برداران نامفهوم است، خودداری شود.
- از جملات کوتاه، ساده و روان در نوشتار استفاده شود.
- بر جنبه‌های کاربردی و موردنیاز بهره برداران یا کشور تأکید شود.
- برای سهولت بیشتر در تفهیم مطالب، از تصاویر و شکل‌های مناسب استفاده شود.
- متن مقاله با ساختاری ساده و در عین‌حال علمی شامل مقدمه، متن و نتایج کاربردی نوشته شود.
- معرفی محصول یا ارقام جدید و روش های علمی جدید به صورت ساده و کاربردی.
- معرفی تنگناهای بخش و ارائه راهکارهای علمی و فنی جدید برای افزایش تولید.
- ارائه راهکارهای علمی و فنی برای کاهش هزینه‌های تولید.
- ارائه دستاوردهای علمی و کاربردی صنعت میگو
- تحلیل، بررسی و نقد فنی مشکلات و موانع فرا روی بخش کشاورزی و منابع طبیعی همراه با ارائه راهکارهای مناسب و کارآمد.

 

محقق گرامی:

1. مقاله ارسالی حداکثر 7 صفحه و متن فارسی مقاله با قلم B Nazanin 12، تیترهای متن با فونت B Nazanin 12 Bold ، متن لاتین با قلم 11 Times New Roman و همچنین فاصله بین خطوط 1 سانتی‌متر باشد.

2. علائم اختصاری، اصل کلمات و عباراتی که معادل فارسی آن در متن مقاله آورده می شود، در پانویس هر صفحه آورده شود. در مورد نامگذاری علمی باید حرف اول اسم جنس بزرگ و حرف اول اسم گونه با حرف کوچک و به خط ایتالیک تایپ شود.

3. تصاویر، جداول و نمودارها باید دارای عناوین گویا بوده بطوریکه حاکی از مندرجات و محتوای آنها باشد. عناوین جداول در بالا و عناوین عکسها و نمودارها در زیر آن نوشته شود. کلیه اعداد، واحدها و مقایسه ها در جداول و نمودارها باید به فارسی نوشته شده باشند (اگر چنانچه عکس یا جداولی از منبعی گرفته شده باشد ذکر منبع الزامی است) و ارسال نسخه اصلی عکسها و نمودارها ضروری می باشد.

4. متن مقاله با برنامه 2007 Word  و همچنین نمودارها با برنامه Excel تهیه و ارسال گردد.

5. مقالاتی که دارای بیش از یک نگارنده باشند از سوی مجله به منزله موافقت کلیه نگارندگان برای چاپ تلفی خواهد شد.

6. مقالاتی که برای مجلات دیگر ارسال شده باشد، پذیرفته نمی‌شود.

7. مجله میگو و سخت‌پوستان حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.

8. مسئولیت علمی و اخلاقی مقاله بر عهده نگارنده(ها)ی آن می‌باشد.

بخشهای ضروری هر مقاله:

عنوان فارسی مقاله با قلم تیتر 16 Bold و کلمات لاتینِ عنوان با قلم 14  Times New Roman Bold.

عنوان مقاله باید مختصر و بیانگر محتوای مقاله باشد.

اسامی نگارندگان با قلم نازنین معمولی 14

آدرس ایمیل نگارنده مسئول مقاله با قلم معمولی 11 Times New Roman

آدرس نگارندگان با فونت نازنین معمولی 12

چکیده ی فارسی:  خلاصه ای شامل اهداف اصلی، روش کلی تحقیق، نتایج قابل ترویج در حداکثر 200 کلمه

واژگان کلیدی: بین سه تا 5 کلمه کلیدی از مطالب محوری مقاله

مقدمه: شرح مختصری درباره موضوع، پیشینه آن، اهمیت و هدف انجام تحقیق.

یافته قابل ترویج: توضیح مشروح درباره یافته شامل اطلاعاتی که در حین تحقیق بدست آمده و به صورت توضیحات، جداول و نمودارها بیان شود و نحوه عملیاتی آن ذکر گردد.

نتیجه‌گیری: نتیجه‌گیری نهایی و پیشنهادات علمی و اجرائی ارائه گردد.

فهرست منابع: تمام منابعی که در متن آورده شده در فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا نام‌های نگارندگان قرار می‌گیرند.

روش منبع نویسی نشریه، طبق روش هاروارد بوده و نگارش آن بشرح زیر است:

 

 

مقالات مجلات علمی:

Smith J., Jones M. and Houghton L., 1999. Future of health insurance. The New England Journal of Medicine, 965, 325 - 329

مقالات در دست انتشار:

(Wilson M., 2006. References. In: Wilson, M., (ed) Style manual. Springer, Berlin Heidelberg New York (in press

مقاله ارائه شده در کنفرانس:

Chung S. and Morris R.L., 1978. Isolation and characterization of  plasmid deoxyribonucleic acid from Streptomyces fradiae. Paper presented at the 3rd international symposium on the genetics of industrial microorganisms, University of Wisconsin, Madison, 4 - 9  June 1978

مقاله اینترنتی/ مدرک روی شبکه:

Doe J., 1999. Title of subordinate document. In: The dictionary of substances and their effects. Royal Society of Chemistry. Available at http://www.rsc.org/dose/title of subordinate document. Cited on 15 Jan 1999