فرایند پذیرش مقالات

 

برای ارسال مقاله ابتدا نیاز به ثبت نام دارید سپس اطلاعات مورد نظر را با دقت وارد کنید اگر مایل به داشتن نقش داور در سایت هستید و مدرک دکترا دارید لطفا نقش داور را برای خود انتخاب کنید در این مرحله رمز ورود به سامانه به صندوق پست الکترونیکی شما ارسال شده است برای دستیابی به رمز ورود به آدرس پست الکترونیکی خود مراجعه کنید  توجه:ممکن است این نامه در قسمت SPAM صندوق پست الکترونیکی شما قرار گرفته شده باشد.

ایمیل تایید ثبت نام در سایت نشریه را باز کرده و پسورد خود را بردارید و وارد سایت شوید

به قسمت ارسال و پیگیری مقاله رفته و مقاله خود را بارگذاری کنید.

 ارسال مقاله جدید بخشی است که برای اولین بار انتخاب میکنید

برای ارسال مقاله باید اطلاعات مورد نیاز را وارد کرده و در مرحله تکمیل ارسال مقاله روی دکمه ارسال مقاله کلیک کنید.
مقالاتی که تا 30 روز تکمیل نشوند، از سامانه حذف می شوند.

ابتدا نوع مقاله خود را از نظر ترویجی یا پژوهشی بودن تعیین کنید مرحله بعدی

عنوان کامل مقاله را وارد کنید هم به فارسی و هم به لاتین

مشخصات نویسندگان را وارد کنید

مشخصات نویسندگانی (غیر از شما) که در نوشتن این مقاله مشارکت داشته اند را وارد کنید.

هنگامی که اقدام به ورود مشخصات مقاله می کنید، نام شما به عنوان نویسنده "عهده دار" مقاله در سامانه ثبت می شود.

بعد از وارد کردن مشخصات هر نویسنده، دکمه "ذخیره نویسنده" را کلیک کنید.

برای تغییر ترتیب نویسندگان، می توانید با کلیک روی مشخصات نویسنده و کشیدن آن به سمت بالا یا پایین و یا با استفاده از آیکون های و  ترتیب آنان را مشخص نمایید.

نویسنده عهده دار مقاله [Corresponding Author] ، صاحب مقاله شناخته می شود و تمامی مراحل پیگیری مقاله به وسیله او انجام خواهد گرفت.

مرحله بعد ارسال چکیده مقاله میباشد

وارد کردن چکیده برای ارسال مقاله الزامی است.

چکیده می تواند از یک فایل دیگر مانند MS Word کپی و در اینجا اضافه شود.

تعداد کلمات مجاز برای چکیده 150 تا 250 کلمه می باشد.

کلیدواژه ها را وارد کنید

کلیدواژگان مرتبط با مقاله را وارد کنید. کلیدواژگان باید با "؛" "،" "," یا ";" از همدیگر جدا شده باشند.

تعداد کلیدواژگان مورد نیاز: 3 تا 5 کلیدواژه .

حال به مرحله ارسال فایل مقاله میرسیم

دقت داشته باشید این فایل باید دقیقا طبق فرمت مجله تنظیم شده باشد و کاملا بدون نام و ایمیل ارسال شود مقاله هایی که طبق فرمت نباشند یا اسامی نویسندگان در آنها ذکر شده باشد برگردانده خواهند شد

فرمت فایل  Word نسخه 2003 تا 2010 باشد تا تنظیمات بهم نخورد

لطفا دقت فرمایید نام فایل ارسالی نام نویسندگان نباشد

 در مرحله بعد متن نامه به سردبیر (تعهد نامه) را وارد کنید. در این مرحله متعهد میشوید که مقاله شما در هیچ مجله یا همایشی ارائه نشده باشد در مرحله آخر مقاله شما در یک نگاه را به شما نشان میدهد و میتوانید دوباره نگاهی به کل مقاله بیاندازید و تغییرات اخر را انجام  دهید

سپس گزینه ارسال مقاله را انتخاب کرده و یک نامه در مورد ارسال مقاله به ایمیل شما ارسال می شود. دریافت این نامه به معنی ثبت مقاله شما در سامانه میباشد کد مقاله خود را در این ایمیل دریافت میکنید و تا انتها برای پیگیری مقاله کد را به خاطر داشته باشید.