بیماری لکه سفید و راه های پیشگیری از آن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

پژوهشکده میگوی کشور

چکیده

عامل ایجاد کننده بیماری لکه سفید از خانواده نیماویریده و جنس ویسپوویروس بوده و یکی از بزرگترین ویروسهای جدا شده از میگوها است. در صورت وجود عامل بیماری و برخی فاکتورهای مستعد کننده در استخر پرورشی، میگوها دچار بیماری شده و از مهمترین علائم آنها، کاهش مصرف غذای روزانه، سستی و بی‌حالی میگوها، قرمز شدن بدن آنها، تجمع در کناره استخر، ایجاد ‌پلاک‌های سفید رنگ در قسمت کاراپاس و در مراحل پیشرفته در کل بدن، پوسته بخصوص در ناحیه کاراپاس براحتی از پوست جدا می‌شود ولی زیانبارترین علامت بیماری وجود تلفات تا 100 درصد میگوهای آلوده به ویروس طی 10-3 روز پس از مشاهده اولین نشانه های بالینی در مبتلایان است. این بیماری میزبانهای فراوانی دارد و شدیدا گسترش پیدا می کند و به منظور پیشگیری از بیماری بایستی پست لاروهای عاری از بیماری و همچنین قوی انتخاب شوند، از ورود سخت پوستان وحشی مثل خرچنگ و میگوهای وحشی به استخر توسط فیلترهای مناسب در ورودی آب پیشگیری شده و سایر موارد بیوسکیوریتی بخوبی رعایت گردد و در صورت آلودگی در یک استخر از کارگر مشترک، وسایل مشترک بدون ضدعفونی مناسب برای دو یا چند استخر استفاده نشودو با شیوه های مناسب از انتقال ویروس توسط پرندگان و سایر موجودات جلوگیری به عمل آید.

کلیدواژه‌ها