دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 12، مهر 1399، صفحه 1-54 
کاربرد اصلاح نژاد میگو بر بهبود عملکرد تولید در مراکز تکثیر یا مزارع پرورش

صفحه 15-23

رضا پسندیده؛ محمد خلیل پذیر؛ محمد علی نظاری؛ احترام محمدی؛ ژیلا رنجبری


پرورش میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در آب شیرین چاه ، در شهرستان رودان (استان هرمزگان)

صفحه 35-40

محسن سالاری؛ خلیل حیدری؛ عباس برخورداری احمدی؛ سید محمود سجادی؛ رضا شریفی؛ محسن شریفی؛ محمدرضا زاهدی


افزودن میگوی زینتی رد چریRed Cherry Shrimp به آکواریوم خانگی

صفحه 49-52

مسعود صیدگر؛ علی نکوئی فرد؛ فریدون محبی؛ صابر شیری؛ بیژن مصطفی زاده؛ شاهین نهالی