صنعت تولید خوراک (غذای) میگوی پرورشی در جهان و ایران با تاکید بر آینده نگری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، چابهار، ایران

2 مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

در سال های اخیر خوراک مورد نیاز میگوی پرورشی در کشور از طریق تولید داخلی تامین می‌شود در حالیکه  قبلا از کشورهایی مانند فرانسه، هند، ویتنام اندونزی، مالزی و تایوان بصورت واردات تامین می‌شد. در بین استان هایی که به تولید میگو مبادرت کرده اند تنها در استان سیستان و بلوچستان علیرغم صدور مجوز کارخانه خوراک میگو اما تاکنون کارخانه ای تاسیس نشده است. با توجه به ظرفیت بالای آبزی‌پروری در استان سیستان و بلوچستان احداث کارخانه تولید غذای میگو می‌تواند پاسخگوی نیازهای استان باشد و موجب تسهیل امور تولید و پرورش میگوی استان شود. طی سال های اخیر غالب غذا های داخلی مورد استفاده با نام های تجاری هوورراش، فرادانه، مرواریدگندمان، لیان، هرمز دام، 21 بیضاء، کیمیاگران تغذیه، حاتمی و دانه طلایی و چند برند غذا های خارجی وارداتی از جمله  Uni - President و Lion بوده است. امروزه دانش تعیین نیازهای غذایی میگو با درک بهتر از اهمیت و ارتباط آن با سلامت میگو در حال گسترش است و در حال حاضر در سایر کشورهای دارای صنعت پرورش آبزیان و همینطور میگو انتظار از یک خوراک، تنها  تامین رشد و تولید محصول (افزایش بیوماس) نیست بلکه محصول سالم، خوش طعم و رنگ مطلوب و تولید دوستدار محیط زیست است.
نیازمندی اصلی این توسعه ایجاد رقابت تولید و توسعه کارخانه خوراک میگو در استان های ساحلی و فرموله نمودن غذا بر اساس نهاده های تأمین کننده مواد مغذی (پروتئین، چربی، کربوهیدرات، مواد معدنی، ویتامین ها و...) داخلی و در دسترس در کشور می باشد.

کلیدواژه‌ها