نرسری راهکاری موثر در پیشگیری از بیماری لکه سفید ویروسی در مزارع پرورش میگوی چوئبده آبادان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.

چکیده

دردهه اخیر باشیوع بیماریهای نوظهور میگو استفاده از سیستم نرسری بطور چشمگیری افزایش داشته است .نرسری میگو علاوه بر ارتقاءسطح ایمنی زیستی و کاهش خطر بروز بیماری ،با کاهش دوره پرورش در استخرخاکی امکان دو دوره پرورش را فراهم می کند و بهره وری مزارع را افزایش می دهد.در مناطقی از کشوربخصوص چوئبده آبادان که بیماری لکه سفید ویروسی بصورت اندمیک شده و هرساله خسارت زیاد می کند بعنوان یک استراتژی پیشنهاد می شود.با افزایش وزن میگوی ذخیره سازی شده در استخر خاکی عملا میگو مقاومتر وتحمل تغییرات شرایط محیطی بیشتر می شود. ایجاد سیستم نرسری هزینه های اولیه را بالامی برد ونیاز به آموزش و طراحی خاص هرمنطقه دارد که بایستی مورد توجه قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها