کاربرد اصلاح نژاد میگو بر بهبود عملکرد تولید در مراکز تکثیر یا مزارع پرورش

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، پژوهشکده میگوی کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، بوشهر، ایران

2 پژوهشکده میگوی کشور

3 مدیر فنی آزمایشگاه آسیب شناسی پژوهشکده میگوی کشور

4 پژوهشکده میگوی کشور/ بوشهر

چکیده

سال‏ها است که اصلاح نژاد انتخابی توسط انسان به منظور بهبود تولید گیاهان و دام‏ها مورد استفاده قرار گرفته است. این فرآیند در پرورش میگو، علیرغم داشتن یک سابقه کم 20 ساله، دستاوردهای چشمگیری در بر داشته است. عواملی مانند کنترل بیماری، مکانیزاسیون استخر، کیفیت خوراک و مدیریت تغذیه و آب می‏توانند منجر به افزایش بهره‏وری صنعت میگو گردند، با این حال، اصلاح نژاد مهمترین نقش را در این زمینه می‏تواند داشته باشد. امروزه مشاهده شده که به‌گزینی میگو برای برخی از صفات مطلوب همانند رشد و مقاومت در برابر بیماری منجر به افزایش بهره‌وری و تولید در صنعت میگو شده است. از طرفی، ویژگی‏های منحصر به فرد میگو نظیر فاصله نسل کوتاه، تعداد بالای تولید تخم (هماوری)، وراثت پذیری نسبتاً بالا و تنوع ژنتیکی و فنوتیپی زیاد صفت رشد و اغلب صفات مهم اقتصادی، زمینه را برای رسیدن به پیشرفت ژنتیکی بالا از طریق انجام برنامه‏های اصلاح نژادی فراهم آورده است. هدف از این مقاله تبیین نقش برنامه‏های اصلاح نژادی در بهبود بهره وری مزارع میگو و نیز مرور مطالعات صورت گرفته در زمینه بهبود صفات رشد و مقاومت به بیماری، به منظور آشنایی و تشویق به امر اصلاح نژاد میگو در کشور است.

کلیدواژه‌ها