نویسنده = اشکان اژدری
اهمیت مطالعات آسیب شناسی در تشخیص بیماریهای میگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1398

محمد علی نظاری؛ محمد خلیل پذیر؛ وحید یگانه؛ اشکان اژدری؛ احترام محمدی


تاثیر پرورش توام ماهی و میگو برعملکرد تولید و مدیریت بهداشتی استخر پرورش میگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1399

اشکان اژدری؛ محمود حافظیه؛ آریا وزیرزاده


صنعت تولید خوراک (غذای) میگوی پرورشی در جهان و ایران با تاکید بر آینده نگری

دوره 5، شماره 2، مهر 1400، صفحه 9-14

اشکان اژدری؛ محمدرضا میرزائی؛ قاسم رحیمی


روش تعیین میزان باقی مانده متا‌بی‌سولفیت سدیم در میگوی سفید غربی(Litopenaeus vannamei) پرورشی برداشت شده

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 39-42

عبدالرضا جهانبخشی؛ الناز عرفانی فر؛ اشکان اژدری


اهمیت مطالعات آسیب شناسی در تشخیص بیماریهای میگو

دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 25-27

محمد علی نظاری؛ محمد خلیل پذیر؛ وحید یگانه؛ اشکان اژدری؛ احترام محمدی


پیشگیری از بروز بیماری در میگو با استفاده از مکمل‌های خوراکی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 37-42

محمد خلیل پذیر؛ اشکان اژدری؛ احترام محمدی؛ محمد علی نظاری


تکثیر گونه های زینتی میگو به عنوان یک فعالیت نوین اشتغالزا

دوره 4، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 9-12

اشکان اژدری؛ محمد خلیل پذیر؛ علی قوام پور؛ چنگیز اژدهاکش