نویسنده = محمد خلیل پذیر
راهکار‏های اصلاح نژاد و تولید لاین‏‏‏های مقاوم به بیماری در میگوی سفید غربی

دوره 6، شماره 1، مهر 1400، صفحه 20-30

رضا پسندیده؛ محمد خلیل پذیر؛ مجید پسندیده؛ عقیل دشتیان نسب


کاربرد اصلاح نژاد میگو بر بهبود عملکرد تولید در مراکز تکثیر یا مزارع پرورش

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 15-23

رضا پسندیده؛ محمد خلیل پذیر؛ محمد علی نظاری؛ احترام محمدی؛ ژیلا رنجبری


اهمیت مطالعات آسیب شناسی در تشخیص بیماریهای میگو

دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 25-27

محمد علی نظاری؛ محمد خلیل پذیر؛ وحید یگانه؛ اشکان اژدری؛ احترام محمدی


پیشگیری از بروز بیماری در میگو با استفاده از مکمل‌های خوراکی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 37-42

محمد خلیل پذیر؛ اشکان اژدری؛ احترام محمدی؛ محمد علی نظاری


تکثیر گونه های زینتی میگو به عنوان یک فعالیت نوین اشتغالزا

دوره 4، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 9-12

اشکان اژدری؛ محمد خلیل پذیر؛ علی قوام پور؛ چنگیز اژدهاکش


اهمیت و نقش سیستم‌های فیلتراسیون در آبگیری استخرهای پرورش میگو

دوره 3، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 20-24

محمد خلیل پذیر؛ علی قوام پو؛ اشکان اژدهاکش پور؛ علی فتحی؛ مسعود بهنیا


نقش گیاه سیر در بهبودشاخص‌های رشد و تقویت سیستم ایمنی میگوهای خانواده پنائیده

دوره 3، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 38-44

نرگس جواد زاده؛ محمد خلیل پذیر؛ علی روحانی


آشنایی با بیماری ویروسی مرگ پنهان (CMNV)میگو

دوره 2، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 22-27

محمد خلیل پذیر


به گزینی و اصلاح نژاد میگو

دوره 1، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 24-31

محمد خلیل پذیر