اهمیت و نقش سیستم‌های فیلتراسیون در آبگیری استخرهای پرورش میگو

نوع مقاله: مقاله ترویجی

چکیده

آبزی‌پروری موفق مستلزم فراهم آوردن شرایط مطلوب جهت حفظ بقاء و افزایش رشد موجود آبزی است. از آنجا که حیات آبزیان کاملاً وابسته به کیفیت آب دارد، از این رو تأمین آب با کیفیت و عاری از هرگونه عامل بیماری‌زا می‌تواند موجب بهبود شرایط پرورشی آبزی گردد. هم‌زمان با انتقال آب دریا به استخرهای پرورش، موجودات بسیاری همراه پمپاژ آب وارد استخر می‌شوند که می‌توانند حامل (ناقل) بسیاری از عوامل بیماری‌زای ویروسی، باکتریایی، قارچی و انگلی باشند. در طول دوره پرورش پیشگیری از ورود این عوامل به درون محیط‌های پرورشی بسیار سرنوشت‌ساز است. استفاده از سیستم فیلتراسیون تا حدود زیادی قادر است مانع از ورود عوامل بیماری‌زا (از طریق کنترل ورود ناقلین) به درون استخرهای پرورشی گردد. لیکن طراحی این سیستم تأثیر زیادی برروی کارایی آن دارد. از این ‌رو توصیه می‌شود که به ‌منظور فیلتراسیون مناسب‌تر آب از فیلترهای چند لایه که ترکیبی از فیلترهای شنی و میکرونی است استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها