نقش گیاه سیر در بهبودشاخص‌های رشد و تقویت سیستم ایمنی میگوهای خانواده پنائیده

نوع مقاله: مقاله ترویجی

چکیده

گیاه سیردارای خواص دارویی فراوانی از جمله اثرات ضد باکتریایی، ضد لخته شدن خون، کاهنده چربی، ضد آرتریت، کاهنده قند خون و اثرات ضد سرطانی می‌باشد. آلیسینیا دی آلیلتیوسولفینات به عنوان عامل اصلی بوی تند سیر، از مهم‌ترین و فراوان‌ترین ترکیبات موجود در گیاه سیر است. این گیاه قادر است که سیستم ایمنی سخت پوستان راتحریک نماید. لذا برای میگوهای با میانگین وزنی 5-4 گرم و8-7 گرم استفاده از پودر گیاه سیردر جیره غذایی به میزان 1و 2 درصد وزن بدن علاوه بر بهبود جذب و کارایی غذا، موجب ارتقاء رشد نیزخواهد شد، همچنین در میگوهای تغذیه شده با جیره‌های غذایی حاوی پودر گیاه سیر پس از گذشت ده روز، به دلیل تحریک سیستم ایمنی غیر اختصاصی تراکم سلول‌های هموسیت خون در مقایسه با میگوهایی که از جیره غذایی معمولی استفاده کرده بودند افزایش پیدا نمود. این حالت باعث می‌شود که علاوه بر مقاومت میگوها در برابر عوامل بیماری‌زا،میزان بقاء آن‌ها نیز در طول دوره پرورش بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها