دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، دی 1397، صفحه 1-55 
بررسی اقتصادی مزرعه پرورش میگو

صفحه 4-7

قاسم غریبی؛ وحید یگانه؛ علی قوام پور؛ غلامحسین دلیرپور؛ اله کرم محمدی؛ علیرضا اسدی


مروری بر پرورش ارگانیک میگو، شرایط و استانداردها

صفحه 8-10

داود ضرغام؛ طیبه باشتی؛ همایون صحافی زاده


اهمیت کاربرد جلبک های دریایی در تغذیه میگوی پرورشی

صفحه 11-14

فاطمه فداکار ماسوله؛ آیدا جعفری؛ امیر هادی پور


به کارگیری فیلتر های بیولوژیک در تصفیه پساب مزارع پرورش میگو

صفحه 20-23

حجت اله فروغی فرد؛ کیومرت روحانی قادیکلایی؛ محمدرضا زاهدی؛ مریم معزی؛ عیسی عبدالعلیان