کلیدواژه‌ها = آبزی پروری
آمفی‌پودا به عنوان غذای زنده جانوری در پرورش آبزیان

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 29-34

علی روحانی قادیکلایی؛ عدنان شهدادی


تکثیر و پرورش میگو در ایران و چشم انداز آینده صنعت

دوره 4، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 4-8

حسینعلی عبدالحی


پرورش ماهی در قفس :مشکلات، معایب و راه کارها

دوره 4، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 43-45

مهناز کردگاری