نویسنده = محمد علی نظاری
اهمیت مطالعات آسیب شناسی در تشخیص بیماریهای میگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1398

محمد علی نظاری؛ محمد خلیل پذیر؛ وحید یگانه؛ اشکان اژدری؛ احترام محمدی


کاربرد اصلاح نژاد میگو بر بهبود عملکرد تولید در مراکز تکثیر یا مزارع پرورش

دوره 5، شماره 2، مهر 1400، صفحه 15-23

رضا پسندیده؛ محمد خلیل پذیر؛ محمد علی نظاری؛ احترام محمدی؛ ژیلا رنجبری


اهمیت مطالعات آسیب شناسی در تشخیص بیماریهای میگو

دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 25-27

محمد علی نظاری؛ محمد خلیل پذیر؛ وحید یگانه؛ اشکان اژدری؛ احترام محمدی


پیشگیری از بروز بیماری در میگو با استفاده از مکمل‌های خوراکی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 37-42

محمد خلیل پذیر؛ اشکان اژدری؛ احترام محمدی؛ محمد علی نظاری