نویسنده = محمدرضا زاهدی
ایمنی زیستی درکارگاههای تکثیر میگو جهت نگهداری مولدین عاری از بیماری (SPF) ، با هدف تولید پست لارو با سلامت بالا در استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1398

محمدرضا زاهدی؛ حجت اله فروغی فرد؛ کیومرث روحانی قادیکلایی؛ سجاد پور مظفر؛ مریم معزی؛ سیده یلدا بنی اسماعیلی؛ سعید مغفوری سرکمی؛ عبدالرسول دریایی


پرورش میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در آب شیرین چاه ، در شهرستان رودان (استان هرمزگان)

دوره 5، شماره 2، مهر 1400، صفحه 35-40

محسن سالاری؛ خلیل حیدری؛ عباس برخورداری احمدی؛ سید محمود سجادی؛ رضا شریفی؛ محسن شریفی؛ محمدرضا زاهدی


انواع آهک و استفاده آن در آبزی پروری

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 14-25

مریم معزی؛ محمدرضا زاهدی؛ کیومرث روحانی قادیکلایی؛ عیسی عبدالعلیان؛ سجاد پورمظفر؛ مسعود غریب نیا


اهمیت کاهش استرس در پرورش میگوی پا سفید(Penaeus vannamei) و ارتباط آن با بروز بیماری لکه سفید در استان هرمزگان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 26-32

محمدرضا زاهدی؛ کیومرث روحانی قادیکلایی؛ عبدالرسول دریایی؛ سجاد پورمظفر؛ مسعود بارانی؛ مریم معزی؛ عیسی عبدالعلیان؛ سیامک بهزادی؛ محسن گذری


ایمنی زیستی درکارگاههای تکثیر میگو جهت نگهداری مولدین عاری از بیماری (SPF) ، با هدف تولید پست لارو با سلامت بالا در استان هرمزگان

دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 4-9

محمدرضا زاهدی؛ حجت اله فروغی فرد؛ کیومرث روحانی قادیکلائی؛ سجاد پورمظفر؛ مریم معزی معزی؛ عبدالرسول دریایی؛ سیده یلدا بنی اسماعیلی؛ سعید مغفوری سرکمی مغفوری سرکمی


اثرات EHP (Enterocytozoon Hepatopenaei)بر میگوی پا سفید(Penaeus vannamei) و روشهای کنترل و پیشگیری از بروز بیماری در مزارع پرورش میگو

دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 32-36

محمدرضا زاهدی؛ عبدالرسول دریایی؛ مریم معزی؛ حجت اله فروغی فرد؛ عیسی عبدالعلیان؛ کیومرث روحانی قادیکلایی؛ سجاد پور مظفر