کلیدواژه‌ها = کیفیت آب
افزودن میگوی زینتی رد چریRed Cherry Shrimp به آکواریوم خانگی

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 49-52

مسعود صیدگر؛ علی نکوئی فرد؛ فریدون محبی؛ صابر شیری؛ بیژن مصطفی زاده؛ شاهین نهالی


پرورش متراکم میگو در سیستم بیوفلاک

دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 10-17

مهدی نادری کوشک؛ بابک قائدنیا؛ اکبر عباس زاده


مدیریت تغذیه و اثر آن بر کیفیت آب مزارع پرورش میگو

دوره 1، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 4-7

علیرضا قائدی؛ اسماعیل کاظمی