کلیدواژه‌ها = تولید مثل
نقش روی در جیره غذایی و عملکرد تولیدمثلی ماهی قزل آلا

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 55-63

اسماعیل کاظمی؛ رقیه محمودی؛ جواد مهدوی؛ حسین مرادیان؛ عبدالحمید حسینی