اثرات اسید آمینه تورین جیره غذایی بر شاخص های رشد، تولید مثل و سلامت مولدین ماده میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 بوشهر دانشگاه خلیج فارس

2 دانشگاه خلیج فارس، پژوهشکده خلیج فارس

چکیده

در گذشته پودر ماهی به دلیل کیفیت بالا و قیمت نسبتا پائین به عنوان مهم ترین و اصلی ترین ترکیب در جیره غذایی آبزیان استفاده می شد. اما روندی که در حال حاضر کارخانه های تولید خوراک آبزیان در کشور در خصوص تولید خوراک برای آبزیان از جمله میگو در پیش گرفته اند کاهش استفاده از پودر ماهی به دلیل قیمت بالا و کاهش واردات آن و استفاده از منابع گیاهی ارزان قیمت از جمله سویا می باشند. پروتئین های گیاهی به دلیل کاهش دسترسی زیستی مواد معدنی کاهش رشد را به همراه خواهد داشت؛ بعلاوه پودر ماهی غنی از اسیدآمینه تورین می باشد، در حالی که پروتئین های گیاهی فاقد این اسیدآمینه هستند. با این حال، اسید آمینه تورین هم به عنوان یک اسید آلی سبب بهبود دسترسی زیستی مواد معدنی شده و هم به عنوان یک اسید آمینه نیمه ضروری در جیره بخشی از نیازهای آبزی را مرتفع کرده و در حل معضل مذکور کمک کننده باشد و به حفظ پایداری این صنعت کمک کند. اسید آمینه تورین یکی از مواد مغذی مهم جیره است که در سال های اخیر در صنعت آبزی پروری توجه زیادی به آن شده است اما باید توجه داشت که اثر تورین جیره تحت تأثیر عوامل مختلف مانند گونه آبزی، سن، اجزای جیره و میزان سایر اسیدهای آمینه جیره متغیر است. در تحقیقات مختلف صورت گرفته اثرات مثبت مکمل تورین در جیره غذایی (به ویژه جیره های با پایه پروتئین های گیاهی) برای برخی از گونه های آبزیان گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات