جمع آوری جلبک‌های قهوه ای جنس سارگاسوم(Sargassum spp) در سواحل دریای عمان و توجیه اقتصادی استخراج آلژینات

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس بخش اکولوژی منابع آبی گروه بیولوزی

2 کارشناس محقق موسسه تحقیقات

چکیده

این تحقیق موردی در سال 1397، با جمع آوری جلبک قهوه ای سارگاسوم از چهار منطقه در سواحل استان سیستان و بلوچستان (گواتر، چابهار، پزم و تنگ) و انتقال آن به مرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی _گرگان انجام گردید. در ابتدا جلبکها در آب شیرین شستشه شده و سپس یک کیلوگرم از جلبک تر انتخاب گردیده و رنگبری و سفید شدن جلبکها در چگونگی روش کار به دو صورت صنعتی و آزمایشگاهی انجام می گردد. پس از شستشو، جلبک خشک و پودر شده ودر اسید رقیق قرار داده می شود تا یونهای دو و سه ظرفیتی موجود درساختار جلبک از آن جدا شود. دوباره شستشو داده شده و در محلول قلیایی با درجه حرارت مناسب قرار می گیرد که در طی آن آلژینات محلول می شود. در این مرحله آلژینات به صورت ژل و یا فیبر رسوب داده می شود و به راحتی از فاز مایع جدا میشود. اگر روش اسیدی به کار گرفته شود ژل تشکیل شده خشک می شود و محصول تولید شده اسید آلژینیک نامیده می شود که ممکن است به صورت مستقیم به فروش برسد و یا برای تولید آلژینات سدیم مورد استفاده قرار داده شود. آلژینات بدست آمده از 2/22 درصد تا 6/29 متغیر بوده که در مقایسه با مقادیر کشورهای خارجی (2/32 – 6/22 درصد) قابل قبول می باشد. بیشترین مقدار آن در منطقه تنگ و کمترین مقدار آن در منطقه گواتر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات