کلیدواژه‌ها = بازماندگی
پرورش میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در آب شیرین چاه ، در شهرستان رودان (استان هرمزگان)

دوره 5، شماره 2، مهر 1400، صفحه 35-40

محسن سالاری؛ خلیل حیدری؛ عباس برخورداری احمدی؛ سید محمود سجادی؛ رضا شریفی؛ محسن شریفی؛ محمدرضا زاهدی


افزایش سودآوری اقتصادی پرورش میگو با استفاده از پروبیوتیک ها

دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 18-24

وحید یگانه؛ علی قوام پور؛ قاسم غریبی؛ سمیرا مبارکی