نویسنده = خسرو آئین جمشید
شناسایی صیدگاه های بالقوه میگو در آبهای استان بوشهر با استفاده اطلاعات ماهواره ای

دوره 4، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 33-36

خسرو آئین جمشید؛ خسرو فاضل پور؛ غلام مرادی؛ مهنار ربانی ها