آشنایی با بیماری ویبریوزیس ناشی از ویبریو هاروی در میگو

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

پژوهشکده میگوی کشور

چکیده

بیش از 20 گونه بیماری‌زای ویبریو شناسایی ‌شده‌اند که برخی از آن‌ها پاتوژن انسان و بعضی گونه‌ها پاتوژن موجودات آبزی همچون میگو هستند. ویبریوزیس بیماری باکتریایی است که مسئول مرگ ‌و میر میگوهای پرورشی در سراسر جهان است. عفونت ناشی از ویبریو عمدتاً در مراکز تکثیر رخ می‌دهد، اما همه‌گیری‌هایی نیز در استخرهای پرورش گونه‌های مختلف میگو دیده ‌شده است مانند شیوع بیماری نوپدید مرگ زودهنگام میگو (Early Mortality Syndrom) در سال‌های اخیر، که عامل آن‌ گونه‌ای از ویبریو اعلام شد. یکی از گونه‌های مهم ویبریو به‌ ویژه در مراکز تکثیر، ویبریو هاروی است که دارای در محیط‌های دریایی یافت شده و به‌ عنوان پاتوژن اصلی در پرورش بسیاری از گونه‌های بی‌مهرگان از جمله میگو در سراسر جهان شناخته شده است و مرگ‌ و میر بالایی در میگو به ‌ویژه در مراحل لاروی ایجاد می‌کند. در این مقاله به علایم بالینی، تشخیص، پیشگیری و درمان ویبریوزیس ناشی از ویبریو هاروی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها