دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. استفاده از خصوصیات مورفومتریک در شناسایی میگوهای خانواده پنائیده با تاکید بر میگو ببری سبز و زیرگونه آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

رویا رهنما؛ مینا آهنگرزاده


2. شناسایی صیدگاه های بالقوه میگو در آبهای استان بوشهر با استفاده اطلاعات ماهواره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1398

خسرو آئین جمشید؛ خسرو فاضل پور؛ غلام مرادی؛ مهنار ربانی ها


3. پرورش ماهی در قفس :مشکلات، معایب و راه کارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1398

مهناز کردگاری


4. ایمنی زیستی درکارگاههای تکثیر میگو جهت نگهداری مولدین عاری از بیماری (SPF) ، با هدف تولید پست لارو با سلامت بالا در استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1398

محمدرضا زاهدی؛ حجت اله فروغی فرد؛ کیومرث روحانی قادیکلایی؛ سجاد پور مظفر؛ مریم معزی؛ سیده یلدا بنی اسماعیلی؛ سعید مغفوری سرکمی؛ عبدالرسول دریایی


5. اهمیت مطالعات آسیب شناسی در تشخیص بیماریهای میگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1398

محمد علی نظاری؛ محمد خلیل پذیر؛ وحید یگانه؛ اشکان اژدری؛ احترام محمدی


شماره‌های پیشین نشریه