دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ایمنی زیستی درکارگاههای تکثیر میگو جهت نگهداری مولدین عاری از بیماری (SPF) ، با هدف تولید پست لارو با سلامت بالا در استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1398

محمدرضا زاهدی؛ حجت اله فروغی فرد؛ کیومرث روحانی قادیکلایی؛ سجاد پور مظفر؛ مریم معزی؛ سیده یلدا بنی اسماعیلی؛ سعید مغفوری سرکمی؛ عبدالرسول دریایی


اهمیت مطالعات آسیب شناسی در تشخیص بیماریهای میگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1398

محمد علی نظاری؛ محمد خلیل پذیر؛ وحید یگانه؛ اشکان اژدری؛ احترام محمدی


تاثیر پرورش توام ماهی و میگو برعملکرد تولید و مدیریت بهداشتی استخر پرورش میگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1399

اشکان اژدری؛ محمود حافظیه؛ آریا وزیرزاده


تکثیر و پرورش میگو در ایران و چشم انداز آینده صنعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1399

حسینعلی عبدالحی؛ وحید معدنی؛ شقایق نوروزی؛ کامران حاجب نژاد