کلیدواژه‌ها = غذای زنده
آمفی‌پودا به عنوان غذای زنده جانوری در پرورش آبزیان

دوره 5، شماره 2، مهر 1400، صفحه 29-34

علی روحانی قادیکلایی؛ عدنان شهدادی